Lĩnh vực công nghệ cốt lõi đang bị tụt hậu một chút, sự phát triển của ngành công nghiệp máy bơm nước tôi còn một chặng đường dài phía trước

Trong một thời gian, sự phát triển của ngành máy bơm nước ta đã có những bước phát triển nhảy vọt. Được thúc đẩy bởi các chính sách sản xuất thuận lợi của đất nước, cả quy mô công nghiệp và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cải thiện đáng kể thông qua việc áp dụng nhiều phương pháp như hấp thụ, đổi mới và chuyển đổi, tiêu hóa và đổi mới. Đặc biệt, mức độ sản phẩm hỗ trợ cho một số công nghệ và thiết bị máy bơm chính đã đạt mức hàng đầu quốc tế.

Điều này được hiểu rằng dưới sự dẫn dắt của nhu cầu thị trường, các sản phẩm máy bơm cao cấp của nước tôi như máy bơm cao áp cỡ lớn có quyền sở hữu trí tuệ độc lập đã hình thành khả năng hỗ trợ đầy đủ và đáng kể cho các lĩnh vực điện, luyện kim, hóa dầu, và bảo vệ môi trường. Và với việc cải cách cơ cấu bên cung và nâng cao trình độ kỹ thuật tổng thể, sức mạnh tổng thể của ngành máy bơm nước tôi đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách với các nước phát triển.

Sau khi bước vào “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”, việc triển khai các cơ sở kỹ thuật quy mô lớn đã được đẩy nhanh, và tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ở các khu vực chính đã trở thành một trong những trọng tâm của công việc. Cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời xanh, phòng, chống ô nhiễm môi trường nước và kiểm soát kim loại nặng đã đi vào chiều sâu, quá trình phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm được thúc đẩy mạnh mẽ. Tầm quan trọng của ngành công nghiệp máy bơm là điều hiển nhiên.

Dữ liệu cho thấy quy mô thị trường của ngành máy bơm nước tôi năm 2017 là khoảng 170 tỷ. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy cả nước có gần 7.000 công ty máy bơm và hơn 1.000 doanh nghiệp trên quy mô được chỉ định. Với sự lên men thuận lợi của các chính sách quốc gia và địa phương, triển vọng tương lai của ngành không mấy ấn tượng.

Tiến bộ nhanh chóng, được thế giới chú ý, thành tích xuất sắc… Những lời ca tụng này được sử dụng thích hợp trong ngành máy bơm nước ta, nhưng đằng sau những bông hoa nở rộ cũng có những vấn đề không thể bỏ qua.

Thứ nhất, số lượng DNVVN quá lớn. Trong quá trình phát triển nhanh chóng của ngành bơm, các công ty bơm vừa và nhỏ, công ty bơm tư nhân lần lượt mọc lên và chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số các công ty bơm. Thiếu các công ty lớn, thương hiệu và bản chất của các công ty nhỏ chưa mạnh, điều này không có lợi cho sự phát triển chung của ngành bơm.

Thứ hai, mức độ tập trung của thị trường thấp. Với nhu cầu thị trường chậm lại và nguồn cung đủ, ngành công nghiệp máy bơm của đất nước tôi tiếp tục phát triển, nhưng dung lượng thị trường 100 tỷ nhân dân tệ đã sẵn sàng. So với quy mô thị trường khổng lồ, mức độ tập trung của thị trường thấp, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp lớn nhất cũng chưa đến 10 tỷ, thậm chí dưới 5 tỷ. Vì vậy, đòi hỏi cấp bách phải tăng cường tập trung thị trường.

Thứ ba, phù hợp với chủ trương chiến lược của đất nước về “giới thiệu, tiêu hóa, hấp thụ và đổi mới”, ngành công nghiệp máy bơm của nước tôi đã thực sự được hưởng lợi khá nhiều. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động, các công ty có xu hướng giới thiệu nhiều hơn, thậm chí có rất ít, điều này làm cho sự phát triển của ngành công nghiệp máy bơm nước tôi rơi vào một vòng tròn kỳ lạ. Không có ngày càng nhiều công nghệ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập.

Nói chung, mặc dù hầu hết các danh mục sản phẩm trong ngành công nghiệp máy bơm của nước tôi đã đạt được sản xuất và chế tạo độc lập, nhưng có rất ít danh mục sản phẩm có quyền sở hữu trí tuệ độc lập và nhiều công nghệ cốt lõi hơn nằm trong tay các nước phát triển, vì vậy các công ty máy bơm của nước tôi đang ở vị trí cấp thấp. Hơn nữa, do những thiếu sót trong nghiên cứu công nghệ cơ bản, việc phát triển máy móc cơ bản và các linh kiện cơ bản trong ngành máy bơm nước ta đang bị tụt hậu, trở thành trở ngại lớn cho sự phát triển của ngành, đồng thời đứng trước nguy cơ đào thải năng lực sản xuất lạc hậu. Vì vậy, sự phát triển của ngành công nghiệp máy bơm còn một chặng đường dài phía trước. .


Thời gian đăng: 17-12-2020