Tham quan nhà máy

Chất lượng sản phẩm của chúng tôi tốt hơn so với các công ty cùng ngành. Kiểm tra bắt đầu từ quá trình đúc được thực hiện bởi các nhà điều hành và kiểm tra viên có kinh nghiệm và khéo léo của chúng tôi đảm bảo chất lượng hàng đầu của mọi thành phần cho toàn bộ máy. 

Dụng cụ sản xuất:

Chúng tôi có một loạt thiết bị sản xuất bao gồm máy mài phẳng, máy tiện đứng, máy khoan, máy trộn di động, máy chuẩn bị cát, lò nấu chảy, lò xử lý nhiệt, v.v.

Xưởng đúc khuôn

Xưởng chế biến

Xưởng lắp ráp

Kiểm tra vật liệu:

thiết bị kiểm tra vật liệu: cấu trúc kim loại, xử lý phụ tùng, gia công, lắp ráp và hiệu suất sản phẩm có thể được thực hiện bằng thiết bị kiểm tra để phân tích và thử nghiệm vật liệu, như máy thử độ bền đối với độ bền, máy kiểm tra độ bền phổ quát, máy thử lực bóc và dụng cụ đo và các công cụ kiểm tra để sử dụng đặc biệt và sử dụng phổ biến. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng nền tảng thử nghiệm chuyên nghiệp để thử nghiệm các sản phẩm như máy bơm.

Thiết bị kiểm tra

Kiểm tra hiệu suất cho sản phẩm

Delin sở hữu cơ sở thử nghiệm nước lớn nhất cho bùn dẻo ở Bắc Trung Quốc. Hiệu suất sản phẩm sẽ được kiểm tra trước khi giao hàng, để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Trạm kiểm tra